011 407 3833

(od 9 do 17h)

SORS - Program za maloprodaju

Program za veleprodaju

Sors VP je poslovni softver koji je namenjen trgovcima na veliko. Najvažnije funkcije programa su evidencija prijema robe, fakturisanje, stanje zaliha robe, priprema ponuda i predračuna, analitika prodaje robe, izveštaji o naplati potraživanja (kartice kupca) kao i izveštaji o dugovanjima (kartice dobavljača).

Program za veleprodaju Sors MP je dizajniran po modelu serever – klijent što u praksi znači da se svi podaci i informacije čuvaju na jednom mestu i da svi računari na kojima je program instaliran pristupaju istim podacima a da seažuriranje podataka obavlja u realnom vremenu. Omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije.

Program može da se koristi samostalno ili u paketu sa programom za maloprodaju.

ZA NAŠE PROIZVODE OBEZBEĐENA JE PROFESIONALNA TEHNIČKA PODRŠKA

Paketi i cene

SORS VP Lite

200€

SORS VP

250€

SORS VP Plus

400€

Uslovi prodaje

Cene se odnose na 3 trajne licence - korisnik može da instalira program na 3 računara koja koriste jednu bazu podataka i nema nikakve dodatne finansijske obaveze prema Softkomu u smislu iznajmljivanja ili održavanja. U navedene cene uračunata je instalacija programa u računare korisnika kao i obuka zaposlenih za rad u programu.

Tehnička podrška za program obuhvata pravo na nove verzije programa, pravo na telefonske konsultacije i pomoć putem programa koji omogućavaju pristup računarima na daljinu. Tehnička podrška je besplatna za prvu godinu korišćenja programa a posle toga se naplaćuje po važećem cenoviku. Korisnici koji po isteku prve godine korišćenja programa ne žele da koriste usluge tehničke podrške mogu nesmetano da nastave sa upotrebom programa, ali u tom slučaju gube pravo na nove verzije programa a telefonske konsultacije se naplaćuju po cenovniku radnog sata.

Cenovnik tehničke podrške je prikazan na godišnjem nivou:
Opis Cena
Program za veleprodaju Sors VP Lite 60€ / 1 godina
Program za veleprodaju Sors VP 75€ / 1 godina
Program za veleprodaju Sors VP Plus 120€ / 1 godina

» Detaljne informacije o programu kao i bazu znanja možete naći na našem sajtu www.softkom.rs

Robni promet

 • Kalkulacija
 • Nivelacija
 • Otpremnica
 • Komisiona prodaja
 • Povraćaj robe od strane kupca
 • Interna otpremnica
 • Povraćaj robe dobavljaču
 • Otpis robe
 • Lager lista
 • Magacinska kartica (kartica robe)
 • KEPU knjiga

Fakturisanje:

 • Ponude
 • Predračuni
 • Ino predračuni (proforma invoice)
 • Avansni računi
 • Računi
 • Ino računi (invoice)
 • Knjižna odobrenja
 • Knjiga izdatih računa
 • Kartice kupaca
 • Zbirna dugovanja po kupcima

Blagajna - finansijski promet:

 • Evidencija uplata i isplata
 • Pregled uplata i isplata
 • Pregled prometa

Analiza:

 • Analiza prihoda
 • Analiza rashoda
 • Analiza dobiti
 • Analiza prodaje robe
 • Promet i ostvarena razlika u ceni
 • Dugovanja

Evidencija rashoda:

 • Računi dobavljača
 • Računi ino dobavljača (invoice)
 • Knjižna odobrenja
 • Knjižna zaduženja
 • Kartice dobavljača
 • Zbirna dugovanja po dobavljačima
 • Obaveze po osnovu zarada
 • Kartice zaposlenih
 • Knjiga primljenih računa

Finansijsko knjigovodstvo:

 • Nalog za knjiženje
 • Automatsko knjižnje robnih dokumenata
 • Mogućnost pravljenja šema za knjiženje
 • Dnevnik knjiženja
 • Bruto bilans
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Analitičke kartice
 • Poreske knjige

Proizvodnja:

 • Sastavnice
 • Prijemnice
 • Radni nalozi
 • Trebovanja
 • Predajnice
 • Škart
 • Lager lista (magacin materijala)

Zakažite prezentaciju

Popunite kontakt formu ili nas pozovite 011 411 35 09 (09-17)