011 407 3833

(od 9 do 17h)

SORS - Program za fakturisanje

Program za fakturisanje

Sors Fakt – Poslovni softver namenjen preduzećima koja nemaju potrebu za praćenjem robnog prometa. Ovo rešenje obuhvata izdavanje računa, predračuna i podnuda kao i izveštaje o naplati potraživanja (kartice kupaca) kao i izveštaje o dugovanjima (kartice dobavljača).

Program za fakturisanje je dizajniran po modelu serever – klijent što u praksi znači da se svi podaci i informacije čuvaju na jednom mestu i da svi računari na kojima je program instaliran pristupaju istim podacima a da se ažuriranje podataka obavlja u realnom vremenu. Omogućen je i pristup podacima sa udaljene lokacije.

ZA NAŠE PROIZVODE OBEZBEĐENA JE PROFESIONALNA TEHNIČKA PODRŠKA

Paketi i cene

SORS Fakt Lite

200€

SORS Fakt

250€

SORS Fakt Plus

400€

Uslovi prodaje

Cene se odnose na 3 trajne licence - korisnik može da instalira program na 3 računara koja koriste jednu bazu podataka i nema nikakve dodatne finansijske obaveze prema Softkomu u smislu iznajmljivanja ili održavanja. U navedene cene uračunata je instalacija programa u računare korisnika kao i obuka zaposlenih za rad u programu.

» Detaljne informacije o programu kao i bazu znanja možete naći na našem sajtu www.softkom.rs

Fakturisanje:

 • Ponude
 • Predračuni
 • Ino predračuni (proforma invoice)
 • Avansni računi
 • Računi
 • Ino računi (invoice)
 • Knjižna odobrenja
 • Knjiga izdatih računa
 • Kartice kupaca
 • Zbirna dugovanja po kupcima

Evidencija prometa:

 • Evidencija uplata i isplata
 • Pregled uplata i isplata
 • Pregled prometa

Analiza:

 • Analiza prihoda
 • Analiza rashoda
 • Analiza dobiti
 • Analiza prodaje robe
 • Promet i ostvarena razlika u ceni
 • Dugovanja

Evidencija rashoda:

 • Računi dobavljača
 • Računi ino dobavljača (invoice)
 • Knjižna odobrenja
 • Knjižna zaduženja
 • Kartice dobavljača
 • Zbirna dugovanja po dobavljačima
 • Obaveze po osnovu zarada
 • Kartice zaposlenih
 • Knjiga primljenih računa

Finansijsko knjigovodstvo:

 • Nalog za knjiženje
 • Automatsko knjižnje robnih dokumenata
 • Mogućnost pravljenja šema za knjiženje
 • Dnevnik knjiženja
 • Bruto bilans
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Analitičke kartice
 • Poreske knjige

Zakažite prezentaciju

Popunite kontakt formu ili nas pozovite 011 411 35 09 (09-17)